fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu106:DataDetail1
   
 

Welcome to SIS
   
      ด้วยทีมงานช่างอุตสาหกรรมที่เป็นมืออาชีพเข้าใจในมาตรฐาน การตรวจเช็ค ซ่อมอาการเสียต่างๆ ของเครื่องจักร และดูแลรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรมทั้งในและนอกสถานที่ พร้อมกับการบริการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้หน่วยงานสามารถเชื่อมั่นว่า บริษัทแก้ไขปัญหาเครื่องจักรของท่าน ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้สายการผลิตของหน่วยงานดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง เรายินดีให้คำปรึกษา แนะนำการแก้ปัญหาให้กับหน่วยงานทุกครั้งที่เกิดปัญหา ท่านจะทราบถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์นั้นในครั้งต่อไป การบริการที่มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วทำให้หน่วยงานดำเนินการต่อไปได้โดยสะดวก เพราะทางบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของงานที่หยุดชะงักในสายการผลิต ที่ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างยิ่ง โดยทีมงานช่างซ่อมที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี ทางหน่วยงานมั่นใจได้ว่าปัญหาต่างๆ เราสามารถแก้ไขได้ และทันต่อเหตุการณ์

      การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีการขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้จำนวนเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมากขึ้นตามลำดับ การตรวจเช็ค ซ่อมอาการเสียของเครื่องจักร เป็นความยุ่งยากสำหรับผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก จึงได้ติดต่อทางบริษัทให้เข้าไปตรวจเช็ค ซ่อมอาการชำรุดต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการ ด้วยการบริการที่เป็นกันเองและมีประสิทธิภาพทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจ จึงมีการแนะนำต่อๆ ไปให้กับผู้ประกอบการท่านอื่น จนถึงเป็นตัวแทนบริษัทฯ เจ้าของเครื่องจักรต่างๆ ให้เราดำเนินการติดตั้งซ่อมเครื่องจักรตามสถานที่ต่างๆ ตลอดมานั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการให้บริการซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม และผลจากการให้บริการในช่วงแรกได้เห็นถึงปัญหา การขาดแคลนอะไหล่ที่ใช้เปลี่ยนให้กับเครื่องจักรที่นำเข้ามาในประเทศไทย ดังนั้นทางบริษัทจึงเป็นตัวแทนจัดหาอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อคัดเลือกอุปกรณ์ และเครื่องมือที่มีคุณภาพเป็นหลักทำให้การบริการซ่อมรวดเร็วขึ้น พร้อมกับให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการทุกครั้งที่เกิดปัญหานั้น ผู้ประกอบการจะได้รับรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานั้น และเป็นการป้องกันในครั้งต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการหยุดชะงักในสายการผลิต
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.sis-industry.com

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat

สินค้า 0